موضوعات اخیر

بسیج


مایلیم موارد مطرح در خصوص فرمانده بسیج لغو و هر سه مورد(مسدود سازی دارایی، مجموع جزا و پیگرد(تعقیب) قضایی) در مورد همسر ایشان اجرا گردد، باغستان شهریار 18:23 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

شش جزا، هر ناقض انحلال بسیج. ۱۴:۰۳ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص فرمانده بسیج اجرا شود. ۱۶:۴۶ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.

هر شش جزا خانوم والدهٔ فرمانده بسیج. ۱۲:۲۰ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰.

بیست و چهل و دو دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار انحلال بسیح دست کم از این منظر منتفی است، شاید گرایش جامعه به تخصّص و کیفیّت و کسب رفاه اجتماعی بستر و دلایلی بر اجماع نظر برای این انحلال گردند، البتّه پس و پیش این فرآیند نیز به موازات محتمل به نظر می‌رسد با این غنای تجربی که جامعه اندوخته است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *