موضوعات اخیر

آقای بیل گیتس Bill gates


حدود چهار یا پنج سال پیشتر بعد از عصر حوالی شب در بستر خواب گمان بردیم به قصد مغز ما از جانب آقای بیل گیتس Bill Gates گویی پرتابی صورت گرفت که درون جمجمه نشست و همچون مایع در جریانی تمام مغز را در بر گرفت، انگار دود خاکستری سردی بوده باشد، همان موقع به گمان گمان بر اختیار گرفتن را بردیم که هدف ایشان بوده باشد، به هر ترتیب به نظر مایل بوده اند در جمع ناظران حاضر بر جریان از ما هنر پیشه ی فیلم های پرنو گرافی بسازند و آن هم خط و نشان موضوع بوده است، 19:02 دوشنبه 7 تیر 1401 27 جون 2022 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).


دیدگاهتان را بنویسید