موضوعات اخیر

خطاب نام تنها صمیمییت یا بی احترامی


به گمان آن چه در میان اشخاصی که فرزند آورده اند در صدا زدن با نام کوچک یا بدون پیشوند یا پسوندی از احترام نوعی از فاقد شرافت بودن است و به ترتیبی بی احترامی و خروج از حرمت انسان را به ترویج می رساند، 02:30 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *