پیمان آتلانتیک شمالی NATO ناتو

تعداد پاراگرف: 4

به گمان مناسب است تجارت با اعضای پیمان آتلانتیک شمالی بررسی شود، فضای ساختار NATO به نظر همراه با ریخت و پاش و آغشته به عدم شففافییت گردش مالی است، در موضوع تمایل برای پیوستن فارا(روسیه) یا بخشی از آن مایلیم شرط احتجام بررسی شده و موضوع شففافییت گردش مالی ساختار NATO ناتو در نظر گرفته شود، در خصوص پیش شرط تجارت با آلمان و فرانسه و انگلند به گمان نوع ادای مضمون مناسب نبوده است به هر حال مایلیم میزان آغشتگی هر شخص به مواردی که پیشتر مطرح شد از گمان خویش نسبت به هنجار سه کشور مذکور نظیر کوید، سوریه، آفریقا و آمریکای لاتین خاصه خلیج مکزیک و نواحی کارائیب مورد بررسی قرار گیرد، پیشتر در عوض واژه ی هنجار از واژه ی رفتار استفاده شده است. قطع اینترنت برای دقایقی در لپ تاپ، گوشی متتصل و در حال خواندن رادیویی از مغولیا(مغولستان) است لپ تاپ نیز با هات اسپات به گوشی متتصل است امما در مرورگر لپ تاپ خطای عدم دسترسی و عدم وجود اینترنت نمایان می گردد، به نظر ارزش واحد پول موقولیا با اراده ی آقای خامنه ای و اجرای آقای پوتین به شکلی نه چندان تیز در حال افت است. 19:17 چهارشنبه 26 مرداد 1401 آگوست 17 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. قطع مجددد اینترنت به همان شکل، هنوز انتشار این بخض صورت نگرفته است، 19:19 همین حوالی. به نظر لپ تاپ وجود اینترنت را به تشخیص می رساند امما ذخیره دچار مشکل است، هنوز انتشار صورت نگرفته است، 19:21 همین حوالی. استفاده از اینترنت ایرانسل است، به همراه اوول سویچ می داریم، 19:25 همین حوالی. نماد روشن بودن اینترنت در کنار آنتن در گوشی فععال نمی گردد، گویا مایل بودند از واژه ی «داده» در این بخش استفاده شود، 19:29 همین حوالی. از طریق رفتن به فلایت مد(نماد هواپیما) هر دو خط خاموش و روشن شدند و نماد اینترنت در کنار آنتن همراه اوول روشن گشت، آقای والد آمده اند، کولر یکی دو بار روشن و خاموش شد و الان صدای آن درون اتاق است، روی گاز سیب زمینی گذاشته بودیم در آب که بپزد، بعد از آمدن بستنی میهنی مانده بود در فریز که باقیمانده ی آن را میل داشته اند و ظرف کارتونی آن را به شکلی که شاید بسوزد و چون عود آرام آرام در خانه بپیچد با فاصله ای اندک نزدیک به گار رها داشته بودند به شکلی که نوک یکی از درب های کاغذی آن به کنار ظرف سیب زمینی که در حال پختن بود چسبیده بود، رفتیم و جا به جا داشتیم، انتشار انجام گرفت، 19:35 همین حوالی. “چسبیده شود” به “چسبیده بود” ویراست شد، 19:39 همین حوالی. ایرانسل همچنان دچار اختلال، هم چنان هات اسپات همچنان گاهی فراموشی لزوم هات اسپات برای ذخیره، در زدن کلید پایین که برای رسیدن به انتهای همین پاراگراف استفاده می شود که در صورتی که انتها باشد به ابتدای پاراگراف بعد می رود نشانگر به انتهای پاراگراف بعدی پرید، 19:45 همین حوالی. تیتر نوشته از “ناتو” به “پیمان آتلانتیک شمالی NATO ناتو” ویراست شد، 21:57 همین حوالی.

به گمان طرح عضوییت سوئد و فنلاند در ناتو در شرایط حاضر در جنب موضوعات جاری قدمی در جهت حذف سلطنت از قوانین اساسی کشورهای آن منطقه است، فارغ از این گمان به گمان هر یک از اعضای ناتو به اندازه ی یک عضو قدرت تاثیر در آن ساختار دارند مگر شرایطی خاص همچون عضوی مانند ایالات متتحده ی آمریکا که بدون همراهی اعضای ناتو نیز به گمان قادر به اجرا هستند، در هر حال اگر لفظ به کار رفته از جانب آقای اردوغان در موضوع پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو “شرط” است به گمان نا مناسب است و مناسب آن است که به صورت «پیشنهاد» مطرح گردد اگر موضوعی در خور طرح است، در روزهای گذشته آنچه به گمان رسید موضوع احزاب کرد و رویارویی های مسلّحانه است که به گمان زمانی حادث می گردد که کلام کارگر نباشد یا کوته آستینی رخ دهد در این میان جلسه و گفتگو در سوئد بوده است که گویا موجب خشم آقای اردوغان شده است که در حال بهره گیری از آبانی(سربازی) اجباری و جنگ با ایشان هستند، در خصوص موضوع زاویه با حکومت مرکزی روز گذشته شرط احتجام و حفظ ارتباط در منظور ارتباط افراد آن بوم از طریق مجراهای آن همچون اینترنت بوده است، باغستان شهریار 13:52 یکشنبه 1 خرداد 1401. “ما” از پس از “به گمان” در “نا مناسب است” مرتبط به “شرط” حذف شد، 14:02 همین حوالی.

مایلیم هر شش جزا در خصوص دبیر ناتو اجرا شود. ۱۰:۵۸ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰. مدیر به دبیر ویراست شد، ۱۱:۰۲ همین روز.

چه آینده‌ای برای ناتو و اعضای آن با مسیر پیش روی ما متصوّر هستید، پیمانی که گویا به نوعی صف آرایی در مقابل میراث آقایان لنین و استالین به شمار می‌رود، به نظر جز استرالیا و احتمالاً تارا مشکل چندانی در خصوص ناتو مطرح نیست امّا سخن این دو چیست بحث دیگری‌ست، چنین گمان برده‌ایم. نه و چهل و چهار دقیقهٔ دوشنبه سیزده دی هزار و چهارصد شمسی. شما به شمار اصلاح شد، ۱۱:۱۱ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.