موضوعات اخیر

ناتو


به گمان طرح عضوییت سوئد و فنلاند در ناتو در شرایط حاضر در جنب موضوعات جاری قدمی در جهت حذف سلطنت از قوانین اساسی کشورهای آن منطقه است، فارغ از این گمان به گمان هر یک از اعضای ناتو به اندازه ی یک عضو قدرت تاثیر در آن ساختار دارند مگر شرایطی خاص همچون عضوی مانند ایالات متتحده ی آمریکا که بدون همراهی اعضای ناتو نیز به گمان قادر به اجرا هستند، در هر حال اگر لفظ به کار رفته از جانب آقای اردوغان در موضوع پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو “شرط” است به گمان نا مناسب است و مناسب آن است که به صورت «پیشنهاد» مطرح گردد اگر موضوعی در خور طرح است، در روزهای گذشته آنچه به گمان رسید موضوع احزاب کرد و رویارویی های مسلّحانه است که به گمان زمانی حادث می گردد که کلام کارگر نباشد یا کوته آستینی رخ دهد در این میان جلسه و گفتگو در سوئد بوده است که گویا موجب خشم آقای اردوغان شده است که در حال بهره گیری از آبانی(سربازی) اجباری و جنگ با ایشان هستند، در خصوص موضوع زاویه با حکومت مرکزی روز گذشته شرط احتجام و حفظ ارتباط در منظور ارتباط افراد آن بوم از طریق مجراهای آن همچون اینترنت بوده است، باغستان شهریار 13:52 یکشنبه 1 خرداد 1401. “ما” از پس از “به گمان” در “نا مناسب است” مرتبط به “شرط” حذف شد، 14:02 همین حوالی.

مایلیم هر شش جزا در خصوص دبیر ناتو اجرا شود. ۱۰:۵۸ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰. مدیر به دبیر ویراست شد، ۱۱:۰۲ همین روز.

چه آینده‌ای برای ناتو و اعضای آن با مسیر پیش روی ما متصوّر هستید، پیمانی که گویا به نوعی صف آرایی در مقابل میراث آقایان لنین و استالین به شمار می‌رود، به نظر جز استرالیا و احتمالاً تارا مشکل چندانی در خصوص ناتو مطرح نیست امّا سخن این دو چیست بحث دیگری‌ست، چنین گمان برده‌ایم. نه و چهل و چهار دقیقهٔ دوشنبه سیزده دی هزار و چهارصد شمسی. شما به شمار اصلاح شد، ۱۱:۱۱ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.