انرژی هسته‌ای

تعداد پاراگرف: 1

برقِ نیروی هسته‌ای کجاست، در خصوص کلاهک نیز هر تعدادی که سر درد را بر طرف سازد احتمالاً لازم است، هفت، هفتاد، هفتصد، هفت هزار یا هر عدد ضروری دیگر‌، پیشنهاد نمی‌کنیم سیاستی نظیر فرانسه در خصوص علم هسته‌ای در قبال ایالات متّحدهٔ آمریکا لحاظ شود، به نوعی با وجود عضویّت در ناتو گویا علوم فرانسوی در این زمینه از تیررس ایالات متّحدهٔ آمریکا پنهان نگهداری شده است تا حدّ امکان، چنین گمان برده‌ایم. بیست و هجده دقیقهٔ چهارشنبه ده آذر هزار و چهارصد شمسی.