حضور ما

تعداد پاراگرف: 1

ما احتمالاً از سرِ دانایی اینجا نیستیم بلکه دلیل حضور و تعریف ما احتمالاً نادانی است، چنین گمان برده‌ایم. یازده و پنجاه و هشت دقیقهٔ پنج‌شنبه یازده آذر هزار و چهارصد شمسی.