سایت های خارج از دسترس با آی پی غیر فلتا(ایران)

تعداد پاراگرف: 6تعداد فهرست: 6

  • Iran.gov.ir بررسی شده با وی پی ان کره و آی پی فنلاند، 23:39 همین حوالی.
  • سایت پنجره ی مللی خدمات دولت My.gov.ir بررسی شده با وی پی ان کره و آی پی فنلاند، 23:35 همین حوالی. لحظه ای یا لحظاتی به نظر کلید به روز رسانی ویرایشگر WordPress دچار مشکل شد، 23:36 همین حوالی. وی پی ان کره افزوده شد، 23:37 همین حوالی.

23:34 دوشنبه 10 مرداد 1401 آگوست ا 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  • سایت وزارت کشور که با مضمون پیغامی که در ادامه آمده رو به رو است “عدم دسترسی، درخواست از IP جغرافیایی شما به این وب سایت امکان پذیر نمی باشد.”، بررسی شده حین استفاده از آی پی فنلاند، آی پی فنلاند را نمایان دارنده ی پشت سر آقای پوتین گمان برده ایم، زمانی پیشتر همین روز با وی پی ان نیجریه تایید اتتصال به آی پی فنلاند اعلام شد امما در عمل به تشخیص Google به آی پی فارا(روسیه) وصل شده بود که به گمان تاثیر آقای پوتین و اجرای آقای مدمدو بوده است، این بار امما از وی پی ان فارا بهره بردیم برای اتتصال به آی پی فنلاند و به نظر مناسب آمد، 19:30 همین حوالی. احتمالا بیش از دو سه هفته باشد که به موضوع آی پی فنلاند و پشت سر آقای پوتین گمان برده ایم. 19:47 همین حوالی. “شاید” به “احتمالا” در پیش از دو سه هفته ویراست شد، 20:17 همین حوالی. از پاراگراف به فهرست ویراست شد، 23:33 دوشنبه 10 مرداد 1401 آگوست ا 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

19:20 شنبه 8 مرداد 1401 جولای 30 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  • سایت شهرداری تهران Tehran.ir. و 10:53 همین حوالی. ذخیره دچار مشکل است، گمان به خانوم سحر دولتشاهی می رود. 10:54 همین حوالی. از پاراگراف به فهرست ویراست شد 19:21 شنبه 8 مرداد 1401 جولای 30 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

10:51 چهارشنبه 29 تیر 1401 جولای 20 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

22:40 دوشنبه 13 تیر 1401 جولای 4 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  • وزارت گردشگری https://www.mcth.ir/، و 11:59 همین حوالی. “و” به دلیل بر هم نخوردن خط در نتاقص حروف و اعداد الفبای فارسی به پیش از زمان افزوده شد، 11:59 همین حوالی.

ویراست شد به ترتیب محتوا از پایان برگه و موضوع تازه تر در آغاز برگه، 11:47 سه شنبه 7 تیر 1401 28 جون 2022 خانه گبزه تارا(ترکیه). پیوند adliran.ir و سایت بانک مللی افزوده شد و نوع موارد از پاراگراف به فهرست ویراست شد، مایلیم در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در بر طرف سازی مواردی چنین که شامل بر سایت های حکومتی خارج از دسترس هستند از سر تا سر عالم و کیفییتی کمتر از معددل کلاس الف جهان دارا هستند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، همینطور در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در اجرای فرآیند عقوبتی هم در مورد ایشان به اجرا درآید، 11:57 همین حوالی.

اینترنت اشتراکی گوشی خانوم والده، ۱۲:۴۵ دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ ۲۶ جون ۲۰۲۲ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).