حذف پیام نقشهٔ گوگل

تعداد پاراگرف: 1

در صورت تمایل به حذف پیام‌ ارسال شده در نقشهٔ گوگل لطفاً از همان طریق موضوع را اعلام فرمائید و یا از طریق تماس همراه لینک آدرس محل در نقشهٔ گوگل اقدام نمائید. شانزده و پنجاه و یک دقیقهٔ یک‌شنبه هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.