پاکستان

تعداد پاراگرف: 2

در خصوص تغییر نام پایتخت پاکستان، اسلام آباد دیگر مایل به سرمایه گذاری نیستم امّا در صورت تمایل ایشان نیز گمان نمی برم نامناسبتی باشد، عنوان نوشته از پاکیا(پاکستان) به پاکستان و اسلاگ نوشته از pakia-pakistan به pakistan ویراست شد، ۲۲:۴۰ یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ مارس ۱۰ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.

مایلیم تغییر نام پایتخت پاکیا(پاکستان) تامین هزینه گردد، رادیو، تلویزیون، موسیقی، فیلم، شیرینی، کنسرو، لباس، اسباب بازی، بازی رایانه‌ای. باغستان شهریار، ۱۹:۲۰ دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱. زیرساخت صنعت ابنیه و خودرو، ۱۹:۲۶ همین حوالی.