مسیر و هدف

تعداد پاراگرف: 1

احتمالاً کار را سخت می‌کنید وقتی به آنچه در ذهن است باور ندارید چه طور انتظار دارید دیگران باور داشته باشند، هدف ما خود مسیر نیست مسیر جاری هدف را برای ما ساخته و هدفْ مسیر را، ما این مسیر را گمان برده و احتمالاً با اندیشه و تجربه مکتوب داشته‌ایم حال اینکه شاید بتوان گمان برد که نزدیک به آنچه مناسب می‌پنداریم نزدیکتر از طی تمام آن دست دهد و شاید دورتر. ۱۳:۴۴ یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰.