فضای شخصی و اجتماعی، مصرف شخصی و تجاری

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص فضای شخصی شخصی مسئول و فضای اجتماعی سخن به میان آمده شاید کمرنگ و گذرا، آیا مناسب است فضای شخصی یک شخص را از فضای اجتماعی ایشان تفکیک داریم به طرزی که مناسبت امور مالی و تاثیر شخص بر جامعه از جنبه های شخصی و اجتماعی در درصدی مناسب به دست آید، احتمالا زمانی که برای بار نخست این موضوع مطرح شده وضعییتی کمرنگ تر از زمان حاضر از منظر اجتماعی یا اندیشه و پندار در این خصوص داشته ایم که به گمان به راحتی از آن نوع تفکیک سخن به میان آورده و عبور داشته ایم، چندی پیش شاید حدود حوالی شش ماه گذشته موردی به نظر رسید، در برخی از نرم افزارهای آنلاین که در اختیار کاربر قرار می گیرند گاهی چنین اشاره می شود که مصرف شخصی آن رایگان است و در صورت مصرف تجاری نیاز به تهییه ی لایسنس دارد، آیا ما بدون جذب انرژی به عنوان مثال بدون خوردن غذا قادر به ادامه ی حیات هستیم، اگر بر فرض من شخصی کارخانه دار باشم و در صفحه ی شخصی خود خارج از سایت کارخانه از چنان نرم افزار(کد، اسکریپت) استفاده داشته باشم آیا مناسب است به آن ازجنبه ی رایگان و استفاده ی شخصی نگاه داشت، چه موضوعاتی فضای شخصی ما را از فضای اجتماعی جدا می دارند و اگر چنان تمیز رساندن و تفکیکی مناسب باشد چه طور آن را به محک آزمون و سنجش کشیدن مناسب است. 01:25 پنج شنبه 10 شهریور 1401 سپتامبر 1 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.