موضوعات اخیر

سایت مجموعه شعر


پیوند برگۀ “آزمون شعر در الفبای لاتین” به سربرگ سایت مجموعه شعر در دامنۀ Sarif.ir افزوده شد، باغستان شهریار، 04:09 دوشنبه 29 فروردین 1401.

پیوند برگۀ لیست اشعار با ویراست و انتشار نو در سربرگ سایت مجموعه شعر در آدرس sarif.ir افزوده شد. باغستان شهریار، 23:32 سه شنبه 23 فروردین 1401.

پیوند لیست اشعار دارای حاشیه، نشان دار و در صف بازبینی در سربرگ سایت مجموعه شعر در دامنۀ sarif.ir فهرست شدند. باغستان شهریار، 05:06 سه‌شنبه 23 فروردین 1401.

عنوان نوشته از sarif.ir به “سایت مجموعه شعر” ویراست شد، مشکل سربرگ و پابرگ سایت مجموعه شعر از طریق حذف طرح‌های پیش‌فرض وردپرس و تعریف طرح حاضر به عنوان پیش‌فرض سربرگ و پابرگ مرتفع گشت، در صفحهٔ نخست در انتهای خلاصهٔ محتوا تاریخ انتشار بر اساس زمان سپری شده و دستهٔ محتوا افزوده شد. باغستان شهریار، ۱۸:۲۵ دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱.

پیوند مکتوبات با حاشیه در Sarif.ir افزوده شد. 13:54 چهارشنبه 29 دی 1400 شمسی. دچار مشکل طرّاحی است، 14:17 همین روز. مشکل طرّاحی مکتوبات دارای حاشیه مرتفع گشت، 23:06 چهارشنبه 29 دی 1400.

گویا رقم دقیق تفاوت تعداد غزل یک غزل است که از نو انتشار یافت. 23:13 سه‌شنبه 28 دی 1400 شمسی.

سایت Sarif.ir بر پا شد با حدوداً چند غزل کمتر از پایگاه دادهٔ خارج از دسترس. احتمالاً شاید یکی دو شاید بیشتر. ۱۷:۲۰ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰. به صورت آزمایشی فعّال شد به تجدید انتشار شد ویراست شد، ۱۱:۲۴ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰. تجدید انتشار شد به بر پا شد ویراست شد، ۱۱:۲۸ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.