سایت مجموعه شعر

تعداد پاراگرف: 8

سایت مجموعه شعر در دامنه ی Sarif.ir در دسترس است، دامنه ی Sarif.ir هنوز به وضعییت شخصی منتقل نشده است، 00:54 سه شنبه 29 شهریور 1401 سپتامبر 20 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

پیوند برگۀ “آزمون شعر در الفبای لاتین” به سربرگ سایت مجموعه شعر در دامنۀ Sarif.ir افزوده شد، باغستان شهریار، 04:09 دوشنبه 29 فروردین 1401.

پیوند برگۀ لیست اشعار با ویراست و انتشار نو در سربرگ سایت مجموعه شعر در آدرس sarif.ir افزوده شد. باغستان شهریار، 23:32 سه شنبه 23 فروردین 1401.

پیوند لیست اشعار دارای حاشیه، نشان دار و در صف بازبینی در سربرگ سایت مجموعه شعر در دامنۀ sarif.ir فهرست شدند. باغستان شهریار، 05:06 سه‌شنبه 23 فروردین 1401.

عنوان نوشته از sarif.ir به “سایت مجموعه شعر” ویراست شد، مشکل سربرگ و پابرگ سایت مجموعه شعر از طریق حذف طرح‌های پیش‌فرض وردپرس و تعریف طرح حاضر به عنوان پیش‌فرض سربرگ و پابرگ مرتفع گشت، در صفحهٔ نخست در انتهای خلاصهٔ محتوا تاریخ انتشار بر اساس زمان سپری شده و دستهٔ محتوا افزوده شد. باغستان شهریار، ۱۸:۲۵ دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱.

پیوند مکتوبات با حاشیه در Sarif.ir افزوده شد. 13:54 چهارشنبه 29 دی 1400 شمسی. دچار مشکل طرّاحی است، 14:17 همین روز. مشکل طرّاحی مکتوبات دارای حاشیه مرتفع گشت، 23:06 چهارشنبه 29 دی 1400.

گویا رقم دقیق تفاوت تعداد غزل یک غزل است که از نو انتشار یافت. 23:13 سه‌شنبه 28 دی 1400 شمسی.

سایت Sarif.ir بر پا شد با حدوداً چند غزل کمتر از پایگاه دادهٔ خارج از دسترس. احتمالاً شاید یکی دو شاید بیشتر. ۱۷:۲۰ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰. به صورت آزمایشی فعّال شد به تجدید انتشار شد ویراست شد، ۱۱:۲۴ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰. تجدید انتشار شد به بر پا شد ویراست شد، ۱۱:۲۸ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.