پلیس، نیروی انتظامی

تعداد پاراگرف: 6

به گمان آقای مسعود کیمیایی(کارگردان) دست کم به عنوان هماهنگ دارنده در پس حمله به پلیس در خیابان طالقانی تهران قرار دارند، به گمان موضوع به سفارت ایالات متتحده ی آمریکا نیز مرتبط است و به نوعی هشدار به پلیس، گمان می بریم در این خصوص و سنگ پرانی و شلیک ماموران در آبادان نیز آقای محققق داماد تاثیر گذار بوده اند، گبزه استانبول ۱۳:۳۹ شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱. در نام آقای محققق داماد محقق به محققق ویراست شد، به نظر پیوند نام ایشان به برگه ی مرتبط در سایت WIKIPEDIA ایجاد شده بود و در این لحظات حذف شده که از نو ایجاد شد، کادر تعریف پیوند نیز در بار پیشین و تعریف نخست به ترتیبی که امکان ایجاد نباشد در بالای صفحه در گوشی قرار می گرفت، ۱۳:۵۳ همین حوالی. به گمان آقایان روحانی(احتجام پیشین) و صابر ابر و خانوم الناز شاکردوست در وقوع موضوعات مطرح شده بی تاثیر نیستند، محتمل بسیاری افراد در سطوح بالا تاثیر داشته باشند امما موارد مطرح گمان می بریم در صورت تحت مدیرییت امن قرار گرفتن تاثیری با درصدی مناسب از احتمال در تحت مدیرییت قرار گرفتن وضعییت جامعه داشته باشند، ۱۶:۲۵ همین حوالی.

شش جزا، جلوگیری از حذف نام نیروی انتظامی و سپاه از وسایل مستهلک. ۱۳:۲۰ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم اشخاصی از نیروی انتظامی و نیروهای مشابه جانشان در گرو ناراحتی مستراح طبقهٔ حسّاس و موارد مشابه باشد، ۱۵:۱۸ دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰.

چنین گمان برده‌ایم، قتل مامور پلیس با همکاری همسر آقای قالیباف، خانوم والدهٔ فرمانده بسیج، خانوم ماندانا مانی، پسر ارشد آقای هاشمی رفسنجانی و دختر ایشان انجام گرفته است. ۱۲:۵۰ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰. به گمان ما طرح آقای خامنه‌ای بوده است، ۱۴:۰۵ همین روز. به گمان ما آقای آذری جهرمی جهت حصول اطمینان از کیفیّت کار با فرد قاتل دیدار داشته‌اند، ۱۹:۱۵ همین روز. به گمان ما انتخاب مامور توسطّ رئیس دفتر آقای رئیسی به انجام رسیده است، ۲۳:۴۹ همین روز.

هفت و پنجاه و نه دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار تعیین رییس پلیس توسّط شهردار و تعیین فرمانده ارتش توسّط مدیر اجتماع(ریاست جمهور) به پیشنهاد تغییر داده شده است، در خصوص قرارهای مرتبط با نیروهای مسلّح شهری پیشتر به طور کلّی تغییر به پیشنهاد مطرح شده است، در این خصوص احتمالاً موضوع عدم استفاده از رنگ قرمز در چراغ‌های گردان و تغییر نام نیروی انتظامی در صورت امکان در مرز استهلاک موارد همچون خودرو و تابلو به پلیس طرح شده است.

سی و نه دقیقهٔ بامداد سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار حاضر آمدن پلیس حدّ اکثر پس از سه دقیقه در محل به پیشنهاد تغییر داده شده است، ممکن است این رقم تا پنج دقیقه نیز مناسب مطرح شدن باشد. همینطور تمامی مواردی که در خصوص نیروهای مسلّح شهری مقرّر شده است در حکم پیشنهاد هستند.