مصادرۀ دارایی، قارّۀ آمریکا، منظر

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم دارایی آقای جک دورسی(تویتر)، آقای مت مولنوگ(وردپرس) و خانوم ریحانا(خواننده) به نفع نهاد منظر مصادره گردد، باغستان شهریار 01:19 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.