نزدیکی، سکس و آمیزش از مقعد خانوم برای آقا

تعداد پاراگرف: 3

با این فرض که گمان تاثیر انزال آقا در واژن و دهان خانوم بر ساختار مغز آقا گمانی مناسب است در عدم تمایل یا تناسب امکان خانوم یا آقا به نزدیکی مقعد با خانوم به گمان تامین خوراک خانومی روسپی در مسیر نزدیکی به تناسب در ساختار مغز آقا مناسب است، ۱۸:۱۶ پنج شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ نوامبر ۱۸ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار. “در صورت عدم تمایل یا امکان آقا” به “در عدم تمایل یا تناسب امکان آقا” ویراست شد، ۱۹:۳۲. “تناسب امکان آقا” به “تناسب امکان خانوم یا آقا” ویراست شد، ۱۱:۳۱ جمعه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ نوامبر ۱۸ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

در نوشته ی مرتبط به قطعی یک هفته سایت Gardun.ir در آبان ۱۴۰۱ موارد یا گمان هایی از جمله عدم تناسب جریان برق با سیستم عصبی(خاصه مغز) انسان و تاثیر بزاق واژن همچون بزاق دهان خانوم ها بر ساختار مغز آقایان مطرح شد، به گمان جریان برق تشعشعی از خود دارد که محتمل بر سللول های بدن انسان تاثیر می نهد، در خصوص نزدیکی از مقعد به گمان خانوم آنجلینا جولی Angelina Jolie قراری با خویش بسته بوده اس(بوده اند) که برای فرزند دار شدک(شدن) مردی را بپذیرس(بپذیرند) که نزدیکی و آمیزش از مقعد را با ایشان قبول داشته باشس، به گمان ازدواج نخست ایشان به همین دلیل بی فرزند ماند، گویی ایشان چنین گمانی در ذهن داشته اس که آمیزش و لذذت تنها از واژن و دهان باعث قرض دار شدک(شدن) زن نسبت به مرد می گردد، به گمان بر تاثیر بزاق رحم و انزال مرد در واژن یا دهان خانوم بر ساختار مغزی مرد گمان برده باشس. مایلیم شیرینی، شکلات و شربت از انگور، عنناب، انجیر، انار و انبه با اسم “ان” و “عن” تولید گردد، تیتر نوشته از “سکس و آمیزش از مقعد” به “نزدیکی، سکس و آمیزش از مقعد خانوم برای آقا” ویراست شد، ۱۴:۲۵ چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ نوامبر ۱۶ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

به گمان خورده شدن آب منی از سوی شریک جنسی باعث خروج مغز از توازن می گردد و مسیری برای ربوده شدن نگرش و دید و اراده می گشاید و احتمالا بازی با آلت با زبان یا در دهان شریک جنسی درصدی به همان نتیجه می رسد، با فرض مناسب بودن این گمان، به گمان جهت نزدیک شدن به توازن ساختار سیستم عصبی مغز و بینش از راه ها آمیزش از مقعد به نظر می رسد اگر راه دیگری باشد، شاید بیش از یکی دو ماه باشد که این گمان به ذهن متبادر شده، با گمان به یاری حضور ذهن پیش از سفر گبضه این موضوع بار نخست در اواخر در مشتققی از موضوع گمان بردن به خوردن منی از جانب خانوم الناز شاکردوست به ذهن رسیده است، به نوعی به گمان شخص یا اشخاصی با خوراندن منی خود به ایشان به پایگاه اططلاعاتی گردآوری شده از جانب خانوم شاکردوست متتصل شده و سپس با ایشان از مقعد آمیزش داشته اند، به گمان خانوم الناز شاکردوست منی بسیاری اشخاص را در حکومت خورده اند که این موضوع را به عنوان پایگاه اططلاعاتی در نظر گرفتیم، پیشتر گمان برده ایم که فاصله ی بین واژن و مقعد ایشان به شکلی از جانب آقای محممد خامنه ای پاره شده است و گویا با جرراحی پلاستیک چسبانده شده امما چند روز پیشتر به گمان رسید از جانب برادر خانوم ماندانا مانی از نو پاره شده است، 10:49 شنبه 29 مرداد 1401 آگوست 20 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به گمان آقای صابر ابر با شریک جنسی که سالها پیش داشته ایم با هدف نزدیکی به ما نزدیکی داشته اند، کامپیوتر از ساعت پیشین دچار هنگ شد و تا لحظاتی قبل ادامه داشت، صدای فن بلند این اواخر گاهی به گوش رسیده است با گاهی لگ در سیستم که به نظر زیر نگاه باشد امما این مورد هنگ تمام بود، ذخیره نشد و آنچه نوشته بودیم در ادامه تا حدودی از میان رفت، در بخش مقاربت از مقعد “از راه ها” به پیش از “آمیزش از مقعد” افزوده شد، 11:43. مضمونی شبیه چنین در پیش از هنگ سیستم به بخش آقای صابر ابر افزوده شده بود به هر حال از نو ویراست و “با هدف نزدیکی به ما” به آن افزوده شد. 11:45. “اگر راه دیگری باشد” به انتهای بخش “از راه ها آمیزش از مقعد به نظر می رسد” افزوده شد. 11:47. در دقایق هنگ سیستم تاچ پد تقریبا از کار ایستاده بود، گویی سعی شده باشد تمامی پهنای باند پردازشگر اشغال شود، به گمان گردن آقای بیل گیتس شکسته شد زمانی که درب مانیتور لپ تاپ را بستیم، دقایقی پیشتر از آن از کلید اسلیپ بهره برده بودیم که بی ثمر بود، پس از بستن درب لپ تاپ به گمان پس از دو مرحله کم شدن صدای فن لپ تاپ که هر یک زمانی سپری داشت سیستم پس از لحظات یا دقایقی به اسلیپ رفت، در بازگشت تنها بخش اشاره به آقای ابر بدون بخش ویراست شده که گمان از هدف ایشان بود در نسخه ی پشتیبان مرور گر مانده بود و باقی حذف شده بودن که به گمان جز بخش آقای صابر ابر شرح ویراست و خطای ذخیره بودند، 12:03. “به گمان خورده شدن آب منی از سوی شریک جنسی باعث خروج مغز از توازن می گردد و مسیری برای ربوده شدن نگرش و اراده می گشاید و احتمالا بازی با آلت با زبان یا در دهان شریک جنسی درصدی به همان نتیجه می رسد، با فرض مناسب بودن این گمان،” به آغاز نوشته افزوده شد، و از پس آن “آیا شریک جنسی شما آب منی شما را می خورند و یا احتمالا آیا با آلت تناسلی شما در بزاق دهان و با زبان بازی دارند، در این صورت” حذف شد، 15:45. “نگرش و اراده” به “نگرش و دید و اراده” ویراست شد، 15:56.