موضوعات اخیر

سیّالی روان


در مولانا مستقیم‌تر اشاراتی احتمالاً موجود است، در حافظ بدان مثل که شب آبستن است روز از تو، در سعدی کمتر به ضنّ ما رسیده است اشاره به تاثیر شب و زمان خواب که گویی روان‌ها به سیّالی جوهر خلقت وصل می‌شوند، تاثیرها، ثمرات و افعال به گونه‌ای گویا تسویه شده و ثباتی می‌گیرند، ثبت می‌شوند. یازده و بیست و پنج دقیقهٔ یک‌شنبه پنج دی هزار و چهارصد شمسی. ویراست و انتشار 21:49 پنج‌شنبه 28 بهمن 1400.


دیدگاهتان را بنویسید