موضوعات اخیر

کیفیّت


کیفیٌت در نسبت با مضمونی قابل تعریف است، بدون مضمون کیفیّت افتاده است چون دو بالی بر زمین برای سری سرنگون. چنین به گمان ما رسیده است. هشت و سی و نه دقیقهٔ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.


دیدگاهتان را بنویسید