کیفیّت

تعداد پاراگرف: 1

کیفیٌت در نسبت با مضمونی قابل تعریف است، بدون مضمون کیفیّت افتاده است چون دو بالی بر زمین برای سری سرنگون. چنین به گمان ما رسیده است. هشت و سی و نه دقیقهٔ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.