ثبت آمار سایت

تعداد پاراگرف: 5

پیشتر به حذف کد ثبت آمار مربوط به سایت های Yandex.com و Microsoft.com اشاره شده است امما این موضوع را در توضیح آمار در پابرگ سایت در دامنه ی Gardun.ir لحاظ نداشته ایم و آن توضیح همچنان با نام سایت های مذکور که در مجموع با نام سایت Google.com و Ahrefs.com چهار مورد هستند باقی است. 12:23 سه شنبه 28 تیر 1401 جولای 19 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “و Ahrefs.com” افزوده شد، 12:34 همین حوالی. در ویرایشگر پابرگ سایت با دامنه ی Gardun.ir که برای حذف نام دو سایت مذکور به آن بازگشتیم پابرگ سایت با دامنه ی Sarif.ir به نمایش در آمد، بررسی و بازگشت از نو موضوع بر طرف شده بود، به گمان آقای عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و همسر ایشان مایل به نمایش قدرت بوده اند با نظر آقای خامنه ای تحت تاثیر ورود آقای پوتین که بدون تشریفات وارد تهران شده اند بر خلاف آقای اردوغان که تشریفات از ورود ایشان به تهران روئت شد به منوال مرسوم با حالتی سر پا و سرود مللی و مارش نظامی، متن پیشین پابرگ در مورد بررسی آمار بازدید از “از Google و Yandex و Microsoft و Ahrefs جهت ثبت آمار مرور سایت استفاده می‌شود.” به “از Google و Ahrefs جهت ثبت آمار مرور سایت استفاده می‌شود.” ویراست شد، 12:44 همین حوالی. به گمان پروژه ی بخش Clarity مربوط به سایت ماکروسافت Microsoft حذف شده است، گمان می بریم از دسترس ما خارج نگه داشته شده است توسسط آقای بیل گیتس، بر آنیم تا پروژه ای تازه برای ثبت آمار در Clarity بسازیم، در خصوص سایت Yandex.com در روزهای گذشته نیز با این موضوع مواجه شدیم که گشودن آدرس سایت ثبت دارنده ی آمار سایت یاندکس Yandex ما را به برگه ی نخست موتور جستجوی یاندکس Yandex هدایت می دارد، 13:10 همین حوالی. ثبت آمار مرتبط به سایت Microsoft از نو دایر گشت، این موضوع در هر بازدید یک پیام برای سایت ماکروسافت و دو سایت دیگر Google و Ahrefs ارسال می دارد که گمان می بریم جدا از موضوع ثبت آمار بازدید در روند ایجاد ارتباط نیز موثثر باشد، 13:15 همین حوالی. متن اططلاع ثبت آمار پابرگ از “از Google و Ahrefs جهت ثبت آمار مرور سایت استفاده می‌شود.” به “از Google و Ahrefs و Microsoft جهت ثبت آمار مرور سایت استفاده می‌شود.” ویراست شد. 13:17 همین حوالی. در خصوص سربرگ سایت حاضر در دامنه ی Gardun.ir در ویرایشگر نیز سربرگ سایت Sarif.ir به نمایش درآمد. 14:07 همین حوالی. به نظر آن نمایش خود سهمی از آن آقای پوتین دارد آنچه آقای زارع پور و همسر ایشان و آقای خامنه ای را در آن مطرح داشتیم، از دیگر سهم داران این موضوع به گمان آقای بایدن هستند و خانوم الیزابت ملکه ی انگلند(انگلیس)، 14:16 همین حوالی. به گمان عدم نمایش سربرگ و پابرگ در عدم تغییر تعریف خوانش از قالب به پس از تغییر نام قالب بوده است و موردی فننی از ماست البتته موضعات دیگر برجاست، 16:38 همین حوالی. به عنوان مثال در ویرایشگر برگه ی اصلی در سربرگ در حالت ویرایشگر کد: “theme”:”twentytwentytwo”، 16:41 همین حوالی.

در باغستان شهریار کد سایت Yandex.com که مربوط به ثبت آمار بازدید بود به دلیل ایجاد تاخیر در بارگزاری سایت حذف شد، لحظاتی قبل کد سایت Microsoft نیز از سایت Gardun.ir حذف شد که به نوعی فرآیندی مشابه در خصوص آنالیز رفتار بازدید را به انجام می رساند، در انتهای بارگزاری سایت در فرآیندهای اخیر گمان بردیم در حال ایجاد تاخیر در سایت است، به نظر پس از قطع اجرای افزونه ی Microsoft مشکل سایت در بارگزاری نخست که نیاز به ریلود(بارگزاری مجدد) داشت مرتفع گشت، گمان نمی بریم بدون دست درازی به سورس کد سایت تنها با استفاده از فضای خارجی دسترسی ماکروسافت مقدور باشد چنین اختلالی را ایجاد داشتن، 17:14 چهارشنبه 25 خرداد 1401 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). دست کم در دو تب نو بررسی مرتفع شدن انجام گرفت و مرتفع شده بود که به نظر از نو تحمیل گشت و این موضوع به همان دقایق مطرح شدن در بخش پیشین این نوشتار باز می گردد، 17:57 همین حوالی.

افزونه‌های داخلی غیر فعّال شدند پس از فرآیند بازگشت وردپرس به دایرکتوری b، ما گمان می‌بریم قابل اجرا باشد فراخوانی سفارشی پایگاه داده برای افزونه‌های خاص تا تداخل در این زمینه با محتوای اصلی صورت نگیرد. 14:34 دوشنبه 27 دی 1400.

توضیح ثبت آمار سایت به نوشته منتقل شد. 14:31 دوشنبه 27 دی 1400.

آمار بازدید کنندگان سایت توسّط گوگل، یاندکس و افزونه‌های داخلی سایت ثبت می‌گردند. چهارده و ده دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.