حذف ویزای ایران برای کشورهای جهان

تعداد پاراگرف: 2

چند وقتی هست شاید دو سه ماه یا بیشتر که موضوع حذف ویزای ایران برای کشورهای جهان مطرح شده است، مایلم سفر به ایران بدون اخذ ویزا از تمامی کشورها و مناطق جهان مقدور باشد، دست کم یک پرواز در ماه به تمامی کشورهای جهان از ایران صورت گیرد، زیر ساخت و حضور مجدّد بانک ملّی در نیویورک فراهم شود، شعبات بانکی مناسب از روسیه در ایران برپا شود، شهروندان روسیه بدون پاسپورت و تنها با اوراق هویّتی پایه قادر به سفر به ایران باشند و زیر ساخت ساختار قضایی، زیر ساخت پلیس(مربوط به کپی رایت)، زیر ساخت ارتش، زیر ساخت بازار به مراکز مناسب در ایالات متّحدهٔ آمریکا متّصل گردد، عنوان نوشتهو دسته از «تلاش در مسیر حذف ویزا» به «حذف ویزای ایران برای کشورهای جهان» و اسلاگ نوشته و دسته از «trying-to-get-rid-of-the-visa» به «removal-of-iran-visa-for-countries-of-the-world» ویراست شد، ۲۱:۴۶ جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ مه ۱۷ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار. «حدّاقل» به «دست کم» ویراست شد، ۲۳:۱۳ همین روز و مکان.

اگر گمان ببریم تلاش در جهت حذف ویزا مناسب است گمان می‌بریم در مسیر تلاش برای حذف ویزا از اولویّت‌ها در نظر داشتن سه کشور اندونزی، بنگلادش و پاکستان در سطح کشور دست کم برای تهران مناسب است. باغستان شهریار، 10:46 جمعه 5 فروردین 1400. “با فرض مناسبت تلاش برای حذف ویزا” به “اگر گمان ببریم تلاش در جهت حذف ویزا مناسب است” ویراست شد، ۲۲:۵۹ همین حوالی.