جزا، سوّم

تعداد پاراگرف: 3

مجموع جزا آقای جهانگیر کوثری و خانوم‌ها رخشان بنی اعتماد و باران کوثری، باغستان شهریار، ۱۳:۱۹ پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱.

مایلیم دستان، بینی و چشم و پای آقای افسری که آقای کرّوبی بر آغوششان رمیده هستند مرتفع گردد، باغستان شهریار، ۲۱:۳۷ چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱.

مایلیم بینایی تمام روحانیونی که با آقای محسن رضائی همراهی داشته یا دارند حذف شود، ۰۳:۱۴ سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱.