بررسی مجدّد

تعداد پاراگرف: 1

احتمالاً بررسی مجدّد مشکلات پیرامون درصد صفر بانکی بانک مرکزی، برپایی سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا، فروش بنزین با قیمت پانصد ریال و موضوعات پیرامون قدرت گرفتن ریال مناسب خواهد بود. ۱۹:۵۸ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.