رودخانه، ماهی مرده، شنای خلاف جهت

تعداد پاراگرف: 1

یکی ماهی مرده نیز احتمالاً بتواند در جهت رودخانه شنا کند امّا این بدان معنی نیست که کار درست لزوما همیشه شنا در خلاف جهت رودخانه است، این قبیل حرکت‌های رادیکال به گمان ما از مرغوب‌ترین انواع خدمتکاری همان موضوعاتی است که با آنها به گمان خویش در اختلاف نظریم، چون فلان فرد فلان حرف را زد اساس مضمون باطل چون آن فرد باطل است، شاید آن فرد نیز بر همین اصل و نگرش تکیه زده است تا شما را به خدمت گیرد با فاصله از مضمون، چنین گمان برده‌ایم، سیزده و سیزده دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.