سانیسا، افسانهٔ فرشتهٔ مرگ

تعداد پاراگرف: 2

سانیسا امیر اجل بودند یا اجل امیر ایشان هر چه بود بر ازرائیل و حکایاتش نیز فرمان رانده بودند به هر حال پرداختن و وصل با خویشان در سودای حفظ اجل ایشان را از میان برد.

۱۳:۴۳ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰. دو ویرگول حذف شد از انتهای دو بخش نخست، ۱۴:۰۹ همین روز.

,