موضوعات اخیر

خطبهٔ عقد


هر شش جزا در خصوص هر فرد که موضوعی را منوط به خوانده شدن خطبه مطرح سازد به شکلی که انتخاب فرد محدود گردد. ۲۱:۱۹ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید