شهریار تهران

تعداد پاراگرف: 1

به گمان انفجار در سفره خانه ی سننتی در شهریار که دست کم هشت کشته بر جای گذارده کار برادر خانوم ماندانا مانی یا به گمان همسر خانوم ماندانا مانی بوده است، پیشتر در مورد گمان خویش از صاحب اولاد شدن خانوم ماندانا مانی با طیی مراحلی پزشکی جهت دوری از خطرات احتمالی از ایشان سخن به میان آمده است، 13:09 یکشنبه 5 تیر 1401 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). خبر از برگه ی Radiofarda در اینستاگرام به تاریخ 14 ماه جون میلادی روئت شد، امروز 26 ماه جون 2022. 13:16 همین حوالی.