موضوعات اخیر

چیزی برای از دست دادن


به گمان تا زمانی که هستی هست احتمالاً چیزی برای از دست دادن هم هست، باغستان شهریار، ۰۸:۱۹ یکشنبه ۲۲اسفند ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید