سازمان استاندارد

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در خصوص موادد غذایی سازمان استاندارد در فلتا و در صورت تمایل ممالک در دیگر نقاط کشور دست کم دو مرحله تبعییت داشته باشند از قوانین جاری آلمان، فرانسه، انگلیس و ایالات متتحده ی آمریکا، در خصوص موارد غیر از موضوع موادد غذایی خاصه موارد مرتبط به ابزارهای هوشمند و ارتباطات مایلیم تبعییت از قوانین ایالات متتحده ی آمریکا لحاظ گردد، اگر هستند مشکل ساز در این خصوص مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و اگر هستند مشکل ساز در مسیر فرآیند عقوبتی همینطور در خصوص ایشان، Gebze گبزه شرق استانبول ۱۵:۳۴ شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱. در گوشی Nokia 3.2 به گمان به دلیل اختلال ایجاد شده امکان دسته بندی نوشته فرآهم نشد، دسترسی 4G موجود نیست دست کم در این شرایط، از گوشی قدیمی خود، HTC به عنوان مودم پخش دارنده ی وب همچون اییام پیشین برخوردار هستیم، سیم کارتی به نام آقای والد در اختیار ما قرار گرفته است دست کم برای ساعاتی که هیچ یک از دو شخص ایشان حضور ندارند، به هر ترتیب مایل نیستیم از Nokia 3.2 که به 4G مجههز است به عنوان ترمینال پخش بهره ببریم و هر از ساعتی سیم کارت را به تغییر بین ابزارها بکشیم و سردرد این بلا نسبت گوساله گوسالگان را بشنویم و ریش خند یک مشت بلا نسبت حشره حشرات را به واسطه ی مشتی بلا نسبت گوساله و گوسفند و الاغ حس داریم، 15:43 همین حوالی. بلا نسبت نجاسات این نجاسات چرا این سیم کارت را در اختیار ما رسانده اند، 15:45 همین حوالی. شمول دسته ای با عنوان Standard-organisation افزوده شد، در نام، بدون آغاز با حرف بزرگ و بدون حذف خطط تیره(دَش) در میان آن که از اسلاگ همین نوشته کپی شده بود، اسلاگ مددتهاست دچار مشکل است، احتمالا پیشتر اشاره شده است، در دیفالت WordPress اسلاگ قابل ویرایش است امما اینجا بایستی یک بار نوشته پیش نویس ذخیره گردد که این خود به صورت خودکار شمول دسته بندی نشده را می افزاید، گمان دست درازی آقای روحانی نیز در این خصوص در میان است که اگر بلا نسبت حشره حشره ای چون آقای خامنه ای مجالی بر این قبیل نمی گذاردند شاید شکل دیگری می داشتند و بلا نسبت خر کدام نسل و خرانی چنین بلا نسبت نجاساتی بر ایوان نشانده اند، 15:51 همین حوالی. 4g نخست به 4G ویراست شد، 15:53 همین حوالی. ایزارها به ابزارها ویراست شد، تاثیر کیبورد بدون حروف فارسی است احتمالا، بلا نسبت نوچه، نوچه ی آقای خامنه ای، آقای روحانی، پین کد سیم کارت 1357 بود که حذف شد، این اشخاص گویا بلا نسبت نجاسات و الاغ بر مغز پوک نجس الاغانی از نسل قبل و احتمالا نه اندک نسل حاضر حسابی حساب گشوده اند، زنان به گمان ما محججبه ی منحرفی که نماز می خوانند و مردان گمراه و ذلیل مانده ای که سودای حج در مغز تهی می پرورانند، پوشش هر کس به خویش مربوط است امما آنچه به ما مرتبط به گمان می رسد این است که شخص محججبه به گمان ما مورد اطمینان نیست در کلام و رفتار، 15:59 همین حوالی.