سوئد

تعداد پاراگرف: 1

به گمان بمبی که در نزدیکی محل اجرای کنسرت آقای ابی کشف شده است کار پادشاه سوئد بوده است، 18:15 سه شنبه 1 شهریور 1401 آگوست 23 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. نگارش نام سوئد در لاتین برگرفته از صفحه ی WIKIPEDIA. در 18:17. “محلل” به “محل” ویراست شد، 18:19.