تبریز

تعداد پاراگرف: 1

به گمان زد و خورد در ائل گُلی توسسط امام جمعه ی تبریز تدارک شده و نمایش بوده است، ۲۳:۲۸ چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). انتشار به دلیل غیر فععال شدن کلید انتشار دچار تاخیر شده بود و البتته زمانی موضوع را رها ساختیم تا به آن باز گردیم، ۰۰:۳۷ پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ همین حوالی.