موضوعات اخیر

تفاوت سیاستمدار و نظامی


به گمان ما تفاوت سیاست مدار و نظامی در شکستن نیست بلکه در مدیریّت چه طور نشکستن است. ۰۹:۲۸ یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید