تفاوت سیاستمدار و نظامی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ما تفاوت سیاست مدار و نظامی در شکستن نیست بلکه در مدیریّت چه طور نشکستن است. ۰۹:۲۸ یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰.