ماهیّت اسلام، شعر و تفنّن یا پروتوکل زندگی و حکومت

تعداد پاراگرف: 1

آیا اسلام ثمره ی کتاب شعری و افعال شاعری است که شاید زمان تفنّن و سرگرمی یا تمدّد اعصاب انسان به کار آید یا پروتوکلی است برای مدیریّت زندگی انسان در تمامی جنبه ها. ۰۱:۰۹ جمعه ۷ مهر ۱۴۰۱ سپتامبر ۲۹ ۲۰۲۳ اردبیل، باغمیشه، منزل مادر بزرگ.