ماجرای ترک فیسبوک پیش از اینستاگرام

تعداد پاراگرف: 1

پیش از اینستاگرام صفحاتی در فیسبوک توسّط ما اداره می‌شدند، بعد از احتمالا چند سال نشر محتوا در فیسبوک زمانی ما در فیسبوک به دنبال درب خروج گشتیم، گزینه‌ای که تمام محتوا را بتوان در آن به یکبار حذف داشت و حساب را بست، این مورد دست کم به نظر ما نرسید، آغاز پاکسازی بود، یک به یک تمامی محتوای ایجاد گشته به صورت دستی حذف گردید، این پروسه شاید نزدیک به یک یا بیش از یک هفته زمان ما را گرفت برای آنچه خود ایجاد داشته بودیم، بعدها البتّه برای دامنۀ gardun.ir جهت امکان ورود کاربران با حساب فیسبوکشان در زمان خرید(هدف سایتی فروشگاهی بود) حسابی در فیسبوک گشودیم البتّه در آن ایّام دیگر گزینۀ حذف حساب کاربری به فیسبوک افزوده شده بود، در زمان حذف دستی حساب پس از مدّتی خروج آقای ایلان ماسک از فیسبوک را شنیدیم و پس از دوره‌ای اخبار در نهایت گزینۀ حذف حساب کاربری افزوده شد، البته آن فرآیند در لحظه اتّفاق نمی‌افتد و نزدیک به پانزده روز زمان می‌برد دست کم طبق آخرین بررسی ما. باغستان شهریار، 14:05 دوشنبه 22 فروردین 1401. بعد از پاکسازی تقریبا تمام محتوا متوجّه شدیم فیسبوک نوشته‌ای از ما را پنهان داشته است که بعد از چند روز به نمایش در آمد و به دست ما حذف شد. تمام محتوا از فیسبوک بدون پشتیبان گیری حذف گردید، 14:11 همین حوالی. در دریافت پشتیبان آخرین وضعیّت اینستاگرام نیز با گمان به یاری حضور ذهن دریافت فایل پشتیبان تا سه روز به طول انجامید، در خصوص حذف حساب نیز در دفعات گذشتۀ آن ما تمام حساب را به صورت دستی حذف داشتیم. 14:15 همین حوالی.