کنار کشیدن

تعداد پاراگرف: 1

گمان نمی‌بریم ایشان که کنار کشیده‌اند نامحترم هستند بلکه به گمان ما کنار کشیدن احتمال موفّقیّت را کاهش می‌دهد. باغستان شهریار، ۰۲:۵۳ سه‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰.