تلاش در مسیر حذف ویزا

تعداد پاراگرف: 1

اگر گمان ببریم تلاش در جهت حذف ویزا مناسب است گمان می‌بریم در مسیر تلاش برای حذف ویزا از اولویّت‌ها در نظر داشتن سه کشور اندونزی، بنگلادش و پاکستان در سطح کشور دست کم برای تهران مناسب است. باغستان شهریار، 10:46 جمعه 5 فروردین 1400. “با فرض مناسبت تلاش برای حذف ویزا” به “اگر گمان ببریم تلاش در جهت حذف ویزا مناسب است” ویراست شد، ۲۲:۵۹ همین حوالی.