استاد دانشگاه

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم حقوقی اساتید علوم پایه و دانشگاه در طراز هم باشند، کف حقوق هر دو مایلیم با کف حقوق مشابه در ایالات متّحده محاسبه گردد، شش جزای ناقضان، شش جزای ناقضان در خصوص سر نخی از سلسلهٔ آقای ابراهیم. ۱۰:۲۳ سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰.