ازبکیا، ازبکستان

تعداد پاراگرف: 1

در سفر پیشین آقای رئیسی به ازبکیا(ازبکستان) نیز با این موضوع مواجه شدیم، در سفر اخیر مرتبط به پیمان شانگهای نیز در جلسات ابتدایی همینطور بود و اتاق ملاقات با سران دیگر ممالک و کشور ها به ترتیبی کوچک بود که گمان بردیم بیراهه نیست اگر احساس ملال خاطر چیره گردد و در میان سفر اخیر به لفظ مطرح داشتیم که اگر اتاق مناسبی برای دیدار در دسترس ندارند ما خود میزبانی را بر عهده بگیریم تا زمانی که ازبکیا توانایی بر پایی دیداری مناسب را بیابند که باقی دیدارها به نظر در شرایطی مناسب بر پا شدند البتته با فارا(روسیه) و هند گمان نمی بریم در اتاقی کوچک اجرا مقدورشان می بود که به گمان آقای پوتین در بر پایی در آن اتاقک ها تاثیر داشتند و شخص پرزیدند حاضر در هند به گمان از هم قطاران آقای پوتین هستند، در ملاقات امروز آقای رئیسی با آقای ماکرون نیز به گمان همین موضوع رسید، اگر توانایی برپایی دیداری مناسب را ندارند دست کم باعث ملال خاطر ما نگردند و اگر شرایط مناسب نبود و بودند شخصی مشکل ساز در مسیر برپایی دیدار در وضعییتی خارج از وضعییت پیشنهاد شده به عنوان مثال در هتلی با سقفی بلند دست کم دو طبقه ی مسکونی و پانصد متر مرببع در دیدارهای دو جانبه یا قطع دیدار و بازگشت مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 23:25 سه شنبه 29 شهریور 1401 سپتامبر 20 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “شرم” و “شرمساری” به “ملال خاطر” ویراست شدند، 23:57. به گمان از هر مُلک کشور هواپیما همراه دعوت ارسال داریم برای هر شخص از ممالک و کشور ها برای دیدار مناسب است تا وارد چنان اتاقک هایی شویم برای دیدار، ۰۲:۲۸ چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۲۱ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. لفظ اتاقک را در معیاری در خصوص اشخاص با کسوت نمایندگی جامعه به کار می بندیم، ۰۲:۳۱. تیتر این نوشته در برگه ی نخست سایت پنهان شده بود به گمان به ترتیبی که پاراگرافی از نوشته ی پیشین خویش در نظر آید و به نظر کار شخصی وابسته به دختر کوچک آقای رئیسی است، ۰۲:۳۳. “تهران” به “فلتا(ایران) یا هر ملک دیگر کشور” و به “هر مُلک کشور” ویراست شد، ۰۲:۴۹.