ونزوئلا

تعداد پاراگرف: 1

به نظر آقای مادورو احتجام پیشین ونزوئلا را به قتل رسانده‌اند. چنین گمان برده‌ایم. بیست و یک و پنجاه و نه دقیقهٔ چهارشنبه بیست و دو دی هزار و چهارصد شمسی.