شمارش معکوس مرگ منظر

تعداد پاراگرف: 1

اگر چنین گمان و استنباطی نزدیک به واقع باشد آیا واقعاً اینقدر خشونت لازم است اینقدر زندگی را سخت بگیریم فوق فوق حالت با آنچه گمان می‌بریم از داعیهٔ شما استنباط داشته‌ایم دست کم ده روزی احتمالاً نفسی هست. ۰۰:۲۱ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰.