بیماری منظر، کوید، کرونا ویروس

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم درمان به صورت رایگان برای درمان کوید در اختیار افراد قرار گیرد، شش جزای ناقضان در ساختار حکومت. ۱۰:۳۰ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم احتمالاً کالبد حاضر به ساز خویش قادر به رویارویی با این موضوع نخواهد بود. چه موضوعی در جهان هست که مرگ را به توجیه برساند و خرد را زیر سوال نبرد، با این همه شاید نه هر سوالی. ۰۰:۱۸ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰. شاید هم به گمان ما نزدیک نباشد این حکایت، در این حال تجدید سوالی مطرح است، آیا به رفع جوانب دوران بیماری می‌ارزد مصرف دارو در آن شکلی که لاجرم دورانی طی شدنی‌ست. ۰۱:۲۴ همین روز.

در گلو درد نسبت به روز گذشته تفاوتی گمان نمی‌بریم که نشان از بهبود دهد. ما آزمایشی را جهت تشخیص کوید بودن این بیماری طی نداشته‌ایم دلیلی هم به گمانمان نمی‌رسد تا آن را غیر کوید بپنداریم. ۰۳:۴۲ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰.