موضوعات اخیر

بلژیک


پیشتر به ظنّ ما رسیده است که پشتیبان مستقیم آقای اردوغان پادشاه بلژیک هستند. باغستان شهریار، ۱۲:۴۶ یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید