بجنورد

تعداد پاراگرف: 2

پیشنهاد ما برای نام شهر غلامان در شمال بجنورد “بیشه‌در” است. شانزده و پنجاه و هشت دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی. شمال بجنورد افزوده شد، هفده و چهار دقیقهٔ همین روز.

ما پیشتر در خصوص کردکوی گمان به زاویه داشتن نام و قشر غالب و وضعیّتی شبیه به آنچه از آقای رضا شاه به گمانمان رسیده است برده‌ایم. هفده و سه دقیقهٔ بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.