همکاری با داعش

تعداد پاراگرف: 1

آنچه به نظر می‌رسد گویا عدّه‌ای با داعش همکاری داشته‌اند و این موضوع احتمالاً بتوان گفت نیازمند رسیدگی است، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است. نه و پنجاه و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.

,