گواهی فوت

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم پزشکی قانونی دولت‌ها در صورت نیاز هماهنگی لازم را در جهت صدور گواهی فوت افراد دارای جزای محتمل به خاتمهٔ مرگ داشته باشند. ۲۳:۳۵ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰.

,