موضوعات اخیر

دسته: بین المللی

 • نمایندگی بین المللی سیاسی و ورزشی

  مایلیم در هر بخش از فلتا(ایران) یا هر ملک از کشور در صورت تمایل جامعه ساختار نمایندگی خویش را در دیگر کشورها همچون سفارت یا کنسولگری بر قرار داشته باشند و یا به صورت مستقل در موضوعات ورزشی همچون المپیک یا بازی های جهانی هر رشته ی ورزشی به حضور برسند و[…]

 • اجلاس بین المللی

  مایلیم در اجلاس بین المللی ممالک و کشور ها دعوت شوند و در دیگر ممالک و کشورها حضور انجام نگیرد مگر دعوت از ممالک و کشورها انجام گرفته باشد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 21:58 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 2022 بلا[…]

 • دعوت از سران تمامی کشورها و ممالک

  مایلیم دعوت شخص نخست تمامی کشورها و ممالک جهان به تهران صورت گیرد، 11:20 چهارشنبه 29 تیر 1401 جولای 20 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • اینترپل، پلیس بین الملل

  به گمان آقای احمد ناصر الرئیسی رئیس اینترپل Interpol در ترانزیت مادده ی مخددر شیشه از فلتا(ایران) از طریق تارا(ترکیه) به اروپا نقش دارند، اینترنت اشتراکی گوشی خانوم والده، ۰۸:۱۳ یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

  مایلیم هر شش جزا در خصوص رئیس پلیس[…]

 • گواهی فوت

  مایلیم پزشکی قانونی دولت‌ها در صورت نیاز هماهنگی لازم را در جهت صدور گواهی فوت افراد دارای جزای محتمل به خاتمهٔ مرگ داشته باشند. ۲۳:۳۵ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰.

 • زمین گیر

  به نظر آنچه روز گذشته در خصوص آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح مطرح گشت با مضمون نداشتن پا در گسترهٔ نفرات وسیع‌تر از یک تن است و احتمالاً آقای باقری در طراز اهمّیّت افراد از منظر تاثیر گذاری اجتماعی نمونه‌ای کم رنگ‌تر است. شمول دسته‌ها بر اساس گمان ماست، هفت[…]