اسلحه، حمل سلاح برای شهروند

تعداد پاراگرف: 4

به نظر جواز حمل اسلحه برای شهروند دست کم در حاکمیّت جاری ایران از مناسب ترین شرایط حفظ حریم خصوصی است با ضمیمه ی سانحه انگاشتن مرگ در اثر ورود غیر مجاز و شمول بیمه از خزانه در صورت نیاز، ۰۹:۵۰ دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ باغستان شهریار.

مایلیم دارایی مشکل سازان در ساختار حکومت در مسیر ایجاد بستر حمل سلاح از جانب شهروندان مسدود گردد، باغستان شهریار، ۱۹:۵۲ پنج‌شنبه ۱۱ فروردین.

مایلیم در صورت تمایل هر سه قوّه بر مهیّا بودن امکان حمل سلاح نظارت داشته باشند، مسیر انقلاب به سمت آزادی، تقاطع مسیر شمشیری، یادگار امام، نام این راه دست کم به چشم ما نخورد در این حوالی زیر پل عابر پیاده، پیشتر سه جوان در مسیر مخالف، راه باریک فلزّی پل عابر. ۱۴:۲۰ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰.

آیا می‌توان جامعه‌ای را بدون افراد تشکیل دهندهٔ آن در تعریف داشت، آیا می‌توان بدون تعریف حریم و معیار حرمت هر فرد در یک جامعه حضور اندیشهٔ احترام و حرمت را در آن جامعه به نسبتی نزدیک به تناسب به رقم سنجش کشید، چه موضوعی ممکن است سبب شود ما بدون ثمرهٔ فعل فرد نگرشی را به او تحمیل سازیم، موضوع سادگی امکان وقوع نیز ممکن است باشد امّا آیا مناسب است ما گزینهٔ دفاع را به سادگی امکان وقوع بفروشیم، چرا من به عنوان فردی نوعی نبایستی قادر به حمل اسلحهٔ گرم باشم. ۱۶:۴۳ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.