موضوعات اخیر

دسته: سلاح

  • اسلحه، حمل سلاح برای شهروند

    مایلیم دارایی مشکل سازان در ساختار حکومت در مسیر ایجاد بستر حمل سلاح از جانب شهروندان مسدود گردد، باغستان شهریار، ۱۹:۵۲ پنج‌شنبه ۱۱ فروردین.

    مایلیم در صورت تمایل هر سه قوّه بر مهیّا بودن امکان حمل سلاح نظارت داشته باشند، مسیر انقلاب به سمت آزادی، تقاطع[…]

  • اسلحه، سلاح

    بیست و پنجاه و یک دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر قراری بر عدم جایز بودن نگهداری سلاح در مساجد و مراکز بسیج و احتمالاً مکان‌های مشابه مقرّر داشته‌ایم که از این منظر منتفی در نظر می‌گیریم، با شرایط پیش رو احتمالاً بتوان گفت که نگاهی[…]