موضوعات اخیر

دسته: شخص منظر

 • احوال شحص منظر در باغستان شهریار، دو 2

  امروز دقایقی قبل صحبت عازم شدن به ترکیه حوالی بعد از شنبه ی پیش رو از جانب آقای والد مطرح شد، ۱۲:۵۱ سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ فوریه ۷ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. “شنبه پیش رو” به “حوالی بعد از شنبه ی پیش رو” ویراست شد، ۱۴:۲۶.

  دو سه روز قبلتر حساب اینستاگرام Instagram.com معررفی شده در پا برگ سایت Gardun.ir از Coexistian به Gardun.ir ویراست شد و این تغییر در پابرگ سایت نیز اعمال شد، گمان بردیم Co آغاز هم صدا با Cow به معنی گاو میش است و انگاشتیم تغییر آن مناسب است، تقریبا در همین مددت[…]

 • خدا، ایزد، ال له(الله)، آفریدگار

  هر شحص که به خدا نزدیک تر در نظر می آیند به گمان از نظر اجتماعی مشکوک و با احتمال زیان هستند و مناسب است احتمال نیاز به تحت مدیرییت بودن ایشان بررسی شود، به نظر مناسب است در خصوص احراز نزدیکی تناسبی ایجاد شود که آیا اددعای فعل شحص(شخص) است و[…]

 • تنهایی

  به گمان برای انسان تنهایی گنجی نیست که مناسب باشد تا به راحتی به اشتراک برسد، ۲۲:۴۴ چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ دسامبر ۱۴ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

 • یک هفته قطعی سایت دامنه ی Gardun.ir به دلیل بدهی هزینه ی میزبانی در آبان ۱۴۰۱

  هفته گذشته سه شنبه سر رسید هزینه ی فضای میزبانی سایت Gardun.ir بود و نقدینگی در دسترس نبود و تمایل نیز نبود که درخواست شود از اشخاص والدین و چهارشنبه حوالی ساعت نوزده و سی دقیقه پیامک رسید که سایت به وضعییت تعلیق در آمد، ساعتی قبل در پیامکی به خانوم والده[…]

 • وضعییت Gardun.ir

  ویرایش در Droid دروئید(Android اندروئید) نوکیا Nokia 3.2 به نتیجه ای که در ادامه آمده است انجامید، ویرایش در ویرایشگر Wordpress انجام گرفت، به نظر کاراکترهایی در فضای خالی به کدهای CSS استایل تزریق شده است، به گمان کار آقای بیل گیتس بوده است، گمان بردیم شبیه به مکععب بودن کلید منوی[…]

 • خط هوایی شحص منظر

  حد اقل چهار موتور مایلیم در هواپیمای خط هوایی مرتبط به شحص منظر و به شرط احتجام در هر جامعه ی متمایل در این موضوع لحاظ گردد با اینحال موضوع طرراحی هوا کش موتور نیز مناسب به بررسی است و در مجموع در صورتی که بودر(بودند) شحصی مشکل ساز مجموع جزا در[…]

 • احوال شحص منظر در باغستان شهریار

  در ادامه ی سخن امروز و پاراگراف پیشین که زمانی پیشتر امروز در خصوص سیم کارت ایرانسل نوشته شده است، آیا مناسب می بود دو سه سال یا بیشتر پیش مطرح می داشتیم هر شحص شهروندی که با ساختار به تقابل برسد از پیش بازنده است، آیا مناسب است در این زمان[…]

 • مشکل ارتباط شخص منظر

  Psiphone 3 در ویندوز Windows به عنوان فیتر گردان(وی پی ان) متتصل شد از خط ایرانسل، اپ Psiphone 3 برای دروئید(Droid، اندروئید) موجود است امما بررسی نشده، حساب Mibocommunity در Instagram از نو به نظر بلوکه شده است، آنچه در خصوص این وضعییت و رفتار از جانب آقای خامنه ای در دو[…]

 • سایت شحصی شحص منظر

  با غیر فععال سازی افزونه ی Gutenberg از طریق تغییر نام افزونه در نرم افزار PowerFTP در Droid(دروئید) مشکل سایت شحصی با دامنه ی Personally.ir بر طرف شد امما هنوز جا به جایی محتوا به دامنه ی Nivy.ir صورت نگرفته است، خطا یاب Wordpress افزونه ی Gutenberg را معررفی داشتند، آقای والد[…]

 • مشکل دروئید Droid شخص منظر، دو 2

  در رسیدن پیامک نو گاهی پیامک تازه رسیده که حاوی رمز عبور برای اتتصال به برخی سایت ها همچون My.Gov.Ir است پشت پیامکی که پیشتر رسیده پنهان می گردد و برای دسترسی از نو لیست پیام ها گشوده می شود، در Twitter.com نیز شبیه این موضوع بوده است که با بستن نوتیفیکیشن[…]

 • مشکل Droid دروئید شخص منظر، پیشتر به نا مناسبت ویراست شده است، رجوع مشکل دروئید 2

  تیتر نوشته از “مشکل Droid دروئید شخص منظر” به “مشکل Droid دروئید شخص منظر، پیشتر به نا مناسبت ویراست شده است، رجوع مشکل دروئید 2” ویراست شد، 11:02 جمعه 1 مهر 1401 سپتامبر 23 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  در روزهای اخیر نصب دیکشنری در[…]

 • سایت مجموعه شعر

  سایت مجموعه شعر در دامنه ی Sarif.ir در دسترس است، دامنه ی Sarif.ir هنوز به وضعییت شخصی منتقل نشده است، 00:54 سه شنبه 29 شهریور 1401 سپتامبر 20 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  پیوند برگۀ “آزمون شعر در الفبای لاتین” به سربرگ سایت مجموعه شعر[…]

 • حساب شبکه ی اجتماعی شخص منظر

  حساب Mibocommunity در Instagram از حالت ساسپند خارج شد، Refacty دچار مشکل کپچا بود در آخرین آزمون، در خصوص اسامی Mibo و Misa و Dino و از این قبیل همراه Community مایل بودیم اسامیی استفاده شود که برای دیگران مزاحمت نباشد در آن دوره که برای ارسال پیام معررفی سایت به اصناف[…]

 • سفر شخص منظر

  مایلیم سفری به تمامی ممالک و کشورهایی که در حکومت آنها نقشی از نظام سلطنتی موجود است داشته باشیم همینطور هر مُلک و کشوری که دست کم نظام مستقلل قضایی بر پایه ی وتوی شخص نامزد از جانب شخص شهروند بر قرار نشده و به ساختار و اجرا نرسیده باشد و در[…]

 • انتقال دارایی شخص منظر

  در خصوص انتقال دارایی شخص منظر به گمان در ساختار قضایی و ساختار قانون بندی(قانون نویسی، قانون سپاری) ارتباط مناسب با مراکز مرتبط دست کم در موضوع انتقال نقدینگی تشکیل شده است، در تیتر نوشته “منظر” به “شخص منظر” ویراست شد، اسلاگ نوشته از “transfer-property-perspective” به “transfer-property-of-mr-viewbase” ویراست شد و دسته ای[…]

 • تابعییت شخص منظر در دیگر ممالک و کشورها

  در صورت تمایل در دیگر ممالک و کشورها برای صدور اوراق هوییت مایلیم بدون نام میانی یا نام خانوادگی از حرف A استفاده شود به عنوان نام، در الفبای فلتا(ایران) در صورت موجود بودن فضا همینطور و در غیر این صورت “الف” مناسب است، مایل نیستیم پیش از در دسترس بودن فضای[…]

 • احوال شخص منظر

  در شناسنامه متوللد 27 فروردین 1364 شمسی هستیم و برای ما این طور بیان شده که گویا در 27 بهمن 1363 چشم به جهان گشوده ایم، 22:48 چهارشنبه 23 شهریور 1401 سپتامبر 14 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  پیشتر از تمایل خویش به اخذ تابعییت[…]

 • اسکان شخص منظر

  مایلیم دست کم برای یک ماه سوئیتی از انواع پرزیدنتال در هتل آزادی به رزرو برسانیم و ملکی ویلایی در حوالی خزانه ی تهران خریداری داریم، ۰۱:۴۰ چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۴ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

 • وضعییت Descript.ir

  در به روز رسانی برخی افزونه ها به صورت خودکار به روز رسانی ترجمه نیز انجام گرفت و ترجمه ی نا مناسب Skip به “رفتن” در “گذر به محتوا” نشست، 21:19 سه شنبه 22 شهریور 1401 سپتامبر 13 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  دیروز در[…]

 • شخص والدین شخص منظر

  در نوشتن پاراگراف پیشین که هم امروز نوشته شد دو موضوع در نظر بود که به فراموشی رسید البتته موضوعات دیگری در پاراگراف همچون آنچه از هفده هجده سال پیش مطرح شد افزوده شد، نخست اینکه تیتر نوشته از “والدین شخص منظر” به “خانوم والده و آقای والد مرتبط به شخص منظر”[…]

 • مشکل انتقال دارایی شخص منظر

  گمان می بریم مشکل اصلی در انتقال دارایی شخص منظر آقای جلالی بودند که به گمان دقایقی قبل به گمان رسید که جمجمه ی ایشان از سمت تصویر بالا پشت سر ترک های نزدیک یکی دو سانتی برداشتند در تمام جمجمه دست کم در پوشش مغز، به گمان آقای خامنه ای پس[…]

 • آیا با ما نیستید پس دشمن ما هستید

  “آیا” به ابتدای تیتر نوشته “با ما نیستید پس دشمن ما هستید” افزوده شد، 02:24 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  سخن ما این نیست که با ما و هم عقیدهٔ ما باشید بر افکار ما مهر تائید زنید و[…]

 • Temup.ir

  سایت با دامنه ی Temup.ir در دامنه ی Scriptia.ir فععال شد و پیوند آن در برگه ی اصلی Temup.ir افزوده شد، 21:11 شنبه 19 شهریور 1401 سپتامبر 10 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  به گمان ما سایت temup.ir با وجود غیر فعّال بودن به روزرسانی[…]

 • قطع شریان مالی شخص منظر از جانب خانوم والده و آقای والد که والدین شخص منظر هستند

  مایلیم سرمایه ی رسیده به شخص منظر از جانب خانوم والده و آقای والد که والدین شخص منظر هستند قطع گردد و هزینه ی رشد شخص منظر به خانوم والده و آقای والد که والدین شخص منظر هستند پرداخت گردد و این دو(پرداخت هزینه و قطع شریان) به نسبتی که مناسب است[…]

 • نقل نام اشخاص در سایت

  در صورتی که در محتوای سایت یا غیر از آن به گمان نام شخص به صورتی نا مناسب یاد شده یا موضوعی در نظر نیامده است در صورت تمایل برای اشاره به موضوع استفاده از راه های معررفی شده برای ارتباط مناسب هستند همینطور در انتهای هر نوشته فضایی جهت افزودن دیدگاه[…]

 • مرکز مرتبط به شخص منظر

  پیشتر در خصوص تمایل شخص منظر به دایر بودن مراکز مالی برای دیدار حضوری در تمام ساعات سخن به میان آمده است، مایلیم هر مرکز مرتبط به شخص منظر و در صورت تمایل هر مرکز حکومتی یا شخصی با درصدی مناسب از کارایی در تمامی اوقات شبانه روز جهت دیدار حضوری بر[…]

 • فعل در عالم هستی

  چنین به گمان می رسد که فعل در عالم هستی پاک نمی شود و شاید بتوان مسیر و معنای آن را دچار اختلال یا زاویه داشت، به گمان ما دست کم در درصدی بالا متشککل از انرژی هستیم اگر تمام از انرژی نباشیم و منحصر به فردیم در این منظور که هیچ[…]

 • صدا و سیما، رادیو و تلوزیون فلتا(ایران)

  مایلیم برنامه زنده و تماس شخص مخاطب مقدور باشد، 19:07 دوشنبه 7 شهریور 1401 آگوست 9 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “مخاطب” به “شخص مخاطب” ویراست شد، 19:33.

  شبکه ی پنج را شبکه ی تهران می پنداریم و مایلیم چنین باشد، 21:39 پنج شنبه 20[…]

 • من و ما در کلام

  به گمان چدا از مواردی که لفظ “ما” منظور فرد شخص نیست و دلالت به جمعی دارد در دیگر موارد اگر استفاده از “ما” جهت اشاره به خویش مورد استفاده قرار می گیرد برای رسیدن به استفاده از “من” به گمان رسیدن به “ما” در منظور جمعی از اشخاص نیاز است. از[…]