موضوعات اخیر

دسته: اشخاص

 • آقای سیید علی خامنه ای

  به گمان کودتایی از نوع خودکشی را پشت سر نهاده ایم و آقای محممد رضا گلزار مایل بوده اند احتمالا با انواعی همچون آمپول هوا کار آقای خامنه ای به اتمام برسد، به عنوان مثال به گمان گویا با خانوم ماندانا مانی گمانی از شباهت به فرعونیان بوده و مایل بوده اند[…]

 • آقای سیید محممد خامنه ای

  انفجار در محووطه ی وزارت کشور طالبان به گمان کار آقای محممد خامنه ای بوده است، ۲۰:۱۱ چهار شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۵ ۲۰۲۲ خانه ی آقای والد در باغستان شهریار.

  آقای سیید محممد خامنه ای، به گمان فوت همسر آقای سیید محممد خامنه[…]

 • خانوم میشل اوباما

  شاید حوالی چهار یا پنج سال پیشتر در اسلامشهر تهران در پارک ضلع شرقی خیابان زر افشان به این گمان رسیدیم که پشتیبان اصلی حصر آقای میر حسین موسوی خانوم میشل اوباما همسر آقای باراک اوباما Barak Obama هستند، به نظر دست کم در شرایطی چنان دوران حصر به اتمام رسیده است[…]

 • آقای علی کریمی

  به گمان سخنان آقای کریم باقری در خصوص آقای علی کریمی با مضمونی شبیه چنین که آقای علی کریمی خائن نیستند و با شرف هستند با تحدید فرزند یا فرزندان آقای کریم باقری صورت گرفته است، 07:10 پنج شنبه 7 مهر 1401 سپتامبر 29 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به گمان[…]

 • آقای حسین یزدانی

  به گمان تبدیل وضعییت دانشگاه آقای امیر کبیر تهران به غیر حضوری “تا اططلاع ثانوی” و پلمپ منزل آقای علی کریمی “تا اططلاع ثانوی” در لواسان کار آقای حسین یزدانی بوده است، آقای کشتی گیر از مازرون، دوپینگ، نمایش تحدید، عدم دسترسی به گوگل برای ایجاد پیوند، این موضوع شاید یکی دو[…]

 • آقای ابراهیم رئیسی

  پیشتر برای دفعه ی دووم مطرح داشتیم که مناسب می پنداریم تا زمان بر طرف سازی شورای نگهبان کرسی شخص احتجام به صورت مشورتی اداره گردد و البتته به گمان خویش در خصوص مناسبت آقای رئیسی برای آن کرسی نیز سخن به میان آوردیم، به گمان مناسب است چنان حالت مشورتی لغو[…]

 • آقای جهانگیر کوثری

  به گمان شوراندن جامعه از طریق استخدام برخی اشخاص جهت شعله ور داشتن آتش خشم و احساسات جامعه در سر تا سر فلتا(ایران) انجام گرفته است، در تهران به گمان خانوم باران کوثری نمونه ای از این موارد هستند که فععالییت ایشان در دانشگاه بوده است البتته به گمان جمعییت ثمر ایشان[…]

 • آقای سیید یحیی رحیم صفوی

  پیشتر در خصوص گمان خویش به وقوع قتل آقای بابک خررمدین توسسط آقای یحیی صفوی به لفظ یا نوشته یا هر دو اشاره شده است که به نظر گویا در این فاصله تحت تاثیر تغییر زاویه ی رفتار در آقای مجتبی خامنه ای و به واسطه ی ایشان در آقای رحیم[…]

 • آقای ولادیمیر پوتین Mистер Владимир Путин

  در تیتر نوشته نام آقای پوتین به انضمام معادل (Mr) که گویا(مترجم Google) (Mистер) مطرح می شود به الفبای کریل(Владимир Путин) افزوده شد، برای معادل Mr گزینه ی г-н مطرح شد که با بزرگ شدن حرف نخست Г-н نمایان شد که پسند نیفتاد البتته معنی دیگری همچون سرور نیز گویا در[…]

 • آقای سیید محممد خاتمی

  به گمان آقای آذری جهرمی با هر دو دختر آقای خاتمی از مقعد به نزدیکی رسیده هستند، اگر در این موضوع زاویه ای از منظر شخصی به گمان برسد از منظر شخصی شاید این موضوع برای فلتا(ایران) خوراک و آب، حذف ربا، بر قراری کار و تولید و از این دست نگردد[…]

 • آقای میر حسین موسوی

  پیشتر در خصوص گمان خویش از تاثیرات آقای خامنه ای در دوران پایانی حضور آقای خمینی به گمان به ظاهر در مسند قدرت سخن به میان آمده است و اینکه فوت آقای خمینی نیز نتیجه ی فرآیند یا فرآیندهای چیده شده به دست آقای خامنه ای بوده است، در خصوص استعفای آقای[…]

 • آقای دیئِگو مارادونا

  اگر بررسی فوت آقای مارادونا مناسب است مایلیم اجرا شود و در صورتی که در مسیراجرای بررسی جزئییات فوت آقای مارادونا شخص مشکل سازی بودند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص[…]

 • آقای روح ال له خمینی

  آنچه از قتل آقای خمینی روز گذشته به گمان رسید با مضمونی شبیه چنین که داروهایی به آقای خمینی می رسیده که باعث خونریزی معده شده است و در عوض در برگه ی گزارش بیمارستان با تاثیر آقای هاشمی رفسنجانی درد قلب مطرح شده به گمان تاثیر تعجیل همسر آقای خامنه ای[…]

 • آقای عبد ال له اوجالان

  در نوشته ی سلامت به رفع حبس یا حصر آقای اوجالان و آقای صلاح الددین گولن اشاره شده است و موضوع عقوبتی مطرح شده امما عقوبتی در نظر گرفته نشده در صورت کارشکنی در اجرای عقوبت، در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مایلیم[…]

 • آقای امیر تتلو

  پیشتر به این موضوع گمان برده ایم که خانوم سحر قریشی مجبور به همراهی با آقای امیر تتلو شده اند، این موضوع به گمان به آقای امیر تتلو نیز تحمیل شده است، آنچه به گمان رسید تمایل آقای زاکانی(شهردار تهران) برای بودن با خانوم سحر قریشی بوده و امتنای خانوم سحر قریشی[…]

 • آقای علی فروغی

  به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای علی فروغی مدیر شبکه ی سه فلتا(ایران) آنچه گمان می بریم جنایات نیروهای وابسته به آقای محسن رضایی در خصوص نیروهای مسللح فلتا(ایران) است را متوققف سازد، مرزبانی و پلیس دست کم موارد متبادر به ذهن است، 11:14 سه شنبه 4 مرداد 1401 جولای 26[…]

 • خانوم الناز شاکردوست

  به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن پسر آقای خاتمی(احتجام پیشین) خانوم الناز شاکردوست را تحت مدیرییت امن می گیرد، 23:49 شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ جولای ۲۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. باقی نقل شده از بخشی از نوشته ی “آبادان” که اندکی پیشتر منتشر شده است 23:38 همین حوالی. به گمان تحت[…]

 • خانوم سحر دولتشاهی

  به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم سحر دولتشاهی آقای احمد وحیدی وزیر کشور را نیر تحت مدیرییت امن می گیرد، 03:09 چهارشنبه 29 تیر 1401 جولای 20 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای محممد رضا شجریان

  آقای محممد رضا شجریان، آنچه به گلایه و غیر مستقیم در خصوص داشتن خط مستقیم تماس بین آقای محممد رضا شجریان و آقای خامنه ای مطرح شد همراه با خشم بود، در آن زمان پس از گمان بردن این موضوع خشم گرفتیم و به خشم مطرح ساختیم که نا مناسب می پنداشتیم.[…]

 • خانوم ماندانا مانی

  در تارا(ترکیه) به گمان مشکلاتی هست در ارتباطات دست کم از این منظر، به عنوان مثال خرید سیم کارت اعتباری برای شهروند غیر بومی نزدیک به بیش پانصد و هشتاد تا ششصد و شصت هزار تومان، دویست و نود لیر تا سی صد و سی لیر(اینترنت قطع شد، بلا نسبت گویاله می[…]

 • آقای رجب طییب اردوغان

  به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم هستی مهدوی فر موجب تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای اردوغان می گردد، موضوع رساندن گاز به اروپا از طریق تارا(ترکیه) نیز در صورت نیاز به نظر در حاشیه ی این موضوع بر طرف می گردد، 16:50 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022[…]

 • آقای محممد مخبر

  اگر در مسیر اتتصال افغانیا به شمال غرب خُتَن مشکلی هستن تحت مدیرییت امن گرفتن آقای سججاد مخبر آن را بر طرف می سازد، آقای سججاد مخبر پسر آقای محممد مخبر معاون اوول آقای رئیسی احتجام حاضر فلتا(ایران)، در خصوص اتتصال دریای عممان به خزر نیز اگر مشکلی هست به گمان[…]

 • آقای احسان علی خانی

  اگر در موضوع تحت مدیرییت امن گرفتن آقای محممد رضا گلزار مشکلی هست به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای احسان علیخانی آن را بر طرف می سازد، 11:57 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • خانوم هدیه تهرانی

  پیشتر در مورد گمان به فوت آقای مهرداد میناوند در درگیری ویروس کوید نوزده با نظر خانوم هدیه تهرانی در نوشته ی مرتبط به خانوم مریلا زارعی اشاره شده است، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم هدیه تهرانی مسیر اجرای واکنش مناسب برای قضاتی که حکمی بدون تقاضای قصاص بر جرح[…]

 • خانوم مریلا زارعی

  به گمان فوت آقای علی انصاریان بر اثر کوید نوزده با تصمیم خانوم مریلا زارعی صورت گرفته است، 16:10 سه شنبه 14 تیر جولای 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. در خصوص فوت آقای مهرداد میناوند در اثر کوید 19 به گمان با نظر خانوم هدیه تهرانی صورت[…]

 • آقای محممد جواد آذری جهرمی

  به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای محممد رضا گلزار آقای محممد جواد آذری جهرمی را نیز بر طرف می سازد، “محمّد” در تیتر نوشته به “محممد” ویراست شد، 12:33 پنج شنبه 9 تیر 1401 30 جون 2022 بلا نسبت تویله، گبضه.

  مایلیم آقای آذری[…]

 • آقای اسحاق جهانگیری

  به گمان ربوده شدن خبرنگار خبرگزاری تسنیم در اطراف افا(اسرائیل) کار آقای اسحاق جهانگیری بوده است، موضوع پیشین در خصوص احوال منظر در تارا به دلیل خارج شدن لپ تاپ از دسترس نیمه کار ماند بدون ساعت نشر خوردن، به آن موضوع باز خواهیم گشت، ۲۳:۰۵ سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۸[…]

 • آقای بیل گیتس Bill gates

  حدود چهار یا پنج سال پیشتر بعد از عصر حوالی شب در بستر خواب گمان بردیم به قصد مغز ما از جانب آقای بیل گیتس Bill Gates گویی پرتابی صورت گرفت که درون جمجمه نشست و همچون مایع در جریانی تمام مغز را در بر گرفت، انگار دود خاکستری سردی بوده باشد،[…]

 • آقای محسن رضایی

  به گمان آقای عارف لرستانی بازیگر نقش بلد در قهوه ی تلخ توسسط آقای محسن رضایی به دستور آقای خامنه ای به قتل رسیده اند، ۱۴:۴۵ چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم[…]

 • آقای اکبر هاشمی رفسنجانی

  به گمان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در ترور آقای مطههری نقش داشته اند، ۲۲:۲۰ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی[…]