آقای علی فرزند آقای ابی طالب

تعداد پاراگرف: 3

به نظر پس از آقای علی قراری نا نوشته هست در میان حکومت و جامعه‌ای که طعم آقای علی و خشونتش را چشیده است در خصوص سلسلهٔ آقای علی آنها که از آقای علی به افتخار و بلندی یاد می‌کنند نباید سر کار یا مکنت و قدرتی باشند البتّه شاید در این خصوص مکتوباتی نیز موجود باشد. پیشتر به مضامینی شبیه به چنین اشاره شده است که احتمالاً در این لحظات آقای خاتمی مسئول قطع دسترسی به آنها هستند، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است، نوزده و بیست دقیقهٔ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی. در عنوان “آقای” به نام آقای ابی طالب افزوده شد، همینطور پس از اوّلین آقای علی به باقی موارد “آقای” افزوده شد. دو ویرگول پس از “سلسلهٔ آقای علی” و “قدرتی باشند” حذف شد. نوزده و چهل و یک دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و چهار آذر هزار و چهارصد شمسی.

هفت و هفت دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، اگر شخصی چون آقای علی را بگذارید بالای طاقچه احتمالاً بایستی در نظر بگیرید که به احتمال زیاد همسر خویش را در جوانی خواهید کشت، فرزندانتان در زهر و خون غرق خواهند شد، حشمت و سلطنت زندگیتان به پنج سال نخواهد کشید و در پایان به دست همان کسانی به رحمت ایزدی خواهید پیوست که حاضر بودند کنار شما جان دهند، بلا نسبت طاقچه، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است.

هفده و چهل دقیقهٔ چهارشنبه سه آذر هزار و چهارصد شمسی، بلندگوهای دستفروشان روی سیستم عصبی محلّه‌ها به نظر تداعی عربده‌های شبانهٔ علی پسرخواندهٔ محمّد است است از جانب آقای خامنه‌ای. آیا می‌توان این نجاست(علی) را پای محمّد نوشت، بلا نسبت نجاسات.