موضوعات اخیر

مکاشفات، مشاهدات


زمانی پیشتر احتمالا در ماه اخیر به گمان از آقای تایسون چنین به گمان رسیده است که سوهان کشیدن ناخن مناسب نیست، به نظر چنین رسید که اعصابی در ریشه ی ناخن وجود دارد که کشیدن سوهان باعث بر هم خوردن نظم آن ها و در نتیجه رشد نا مناسب ناخن می شود، رشد برجستگی دار ناخن گویی رگه ای بر روی حلال ناخن ایجاد شده باشد و گردی آن را بر هم زده باشد. در حوالی همان زمان سوهان کنار گذاشته شد، تنها بریدن تیغی ناخن(گرفتن) با ناخن گیر. 21:51 چهارشنبه 12 مرداد 1401 آگوست 3 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

به گمان انسان‌ها جدا از کلام انرژی خود را به شکل اطّلاعات ساطع می‌دارند، گردش خون و تار و پود عضلات و بافت‌های بدن، اگر گمان نزدیکی شغل‌های آزاد و نظایر آن به ارتباط مستقل‌‌تر و مستقیم‌تر با جامعه نزدیک به واقع باشد به نظر افرادی که همچون شغل‌های آزاد از درصد بالاتری در استقلال و ارتباط مستقیم با جامعه برخوردار هستند در دریافت انرژی مذکور موفّق‌ترند. احتمالاً مناسب است انرژی هر فرد را متاثّر از فضای موجود و شریان یا شریان‌هایی دانست که انرژی(غذا) را به فرد می‌رسانند. باغستان شهریار، ۱۶:۱۳ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱. از آقای رائفی پور پیشتر در مورد مضمونی شبیه تاثیر غذا بر نگرش و رفتار فرد به گمانمان رسیده است. ۱۶:۱۴ همین حوالی. به شکل اطّلاعات به پیش از ساطع افزوده شد، املای ساتع به ساطع اصلاح شد. ۱۶:۱۸ همین حوالی. “به نظر افرادی که در شغل‌های آزاد و داد و ستد مستقیم با جامعه هستند” به “به نظر افرادی که همچون شغل‌های آزاد از درصد بالاتری در استقلال و ارتباط مستقیم با جامعه برخوردار هستند” ویراست شد، شرط گمان نزدیکی شغل‌های آزاد به استقلال و ارتباط مستقیم افزوده شد. ۱۶:۳۴ همین حوالی.

به گمان صوت کشیدن گوش و این چنین گمانی به مغز رسیدن حاکی از تحدید جانی است نسبت به شخصی احتمالاً در دایرهٔ تیر رس ادراک و اندیشهٔ دریافت دارنده. باغستان شهریار، ۱۴:۴۶ چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰. ادراک در معنای گیرندگی نه تفسیر شده و در خودآگاه و خِرَد به منزلی رسیده. ۱۵:۰۱ همین حوالی.

نوزده و چهل و یک دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، در خصوص مشاهدات و مکاشفات و آنچه به نظر ما رسیده پیشتر مواردی مطرح شده است، از قبیل امکان شنیدن و دریافت آنچه شما بر زبان جاری می‌سازید یا آنچه فکر می‌کنید از جانب برخی افراد دورتر از فضای مرسوم مقدور به شنیدن، به نوعی رسد و مکش امواج فکری در این سخن مطرح است، و یا امکان ایجاد تیک‌های کوچک از طریق تمرکز و ایجاد فضای فکری بر روی اندام افراد که بستر خرافات را ممکن است در موضوعات مرتبط با ادّعاهای دینی فرآهم کند، بحث شستن نوک زبان در مسواک، خوابیدن به پهلوی راست، همینطور نقاطی در پس سر که سمت راست مخالفت، سمت چپ ارتباط و زیر مخچه قدرت به نوعی از نگاه ما معنی می‌پذیرند، بیست و پنج دقیقهٔ همین روز، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است.


دیدگاهتان را بنویسید